MOŠKI ALI ŽENSKE? KDO IMA VEČ USTVARJALNEGA POTENCIALA?

Kdo ima več ustvarjalnega potenciala, moški ali ženske?

Nova študija preučuje razlike v ustvarjalnosti med spoloma.

Nove raziskave (Journal of Applied Psychology ) ponujajo odgovore na vprašanja: Ali obstaja razlika med spoloma v ustarjalnem potencialu in uspešnosti na tem področju? Avtorji menijo, da čeprav so moški včasih veljali za volj ustvarjalne, pa sedaj verjetno ni tako Poleg tega pa nove študije kažejo tudi da se stereotip – moški so bolj ustvarjalni od žensk – počasi spreminja. Najmanj izrazit pa je v državah, kjre velja enakost med spoloma.

»Ugotovili smo, da imajo moški velijo ustvarjalno učinkovitost, kot ženske. Vendar pa se to zadnja leta močno spreminja« pravi Snehal Hora, iz Umiverze v Buffali school of Managment.

Zakaj tako?

 

Rezultati tudi kažejo na problematičnost prepričanja, da so moški boljši. A je statistika pokazala drugače: Problem ni bila ustvarjalnost. Problem je bilo prepričanje. Mnogi delodajalci so na podlagi tega prepričanja ponudili tista delovna mesta, ki so zahtevala več ustvarjalnega potenciala. Tako se zenska kreativnost ni mogla dovolj izraziti.

So bili zato krivi geni? V tem primeru ne.

Po drugi strani pa so ženske že po naravi bolj samokritične, ko gre za ustvarjanje in kreativnost. Osnova so predsodki in napačna prepričanja. Ta so se skozi stoletja nalagala na ženski spol. V to nas lahko prepriča zgodovina. Vedno so bili v ospredju moški. Zasedali so vidna mesta zgodovine kot izumitelji, slikarji, kiparji, glasbeniki in podobno. Medtem pa so bile ženske ves čas v ozadju.

Kdo je  krivec?

Okolje, ki spodbuja enakost spolov, prijaznost in enakopravnost, bo verjetno bolj koristno spodbujalo ustvarjalnost tako žensk kot moških.

Torej, če potegnem črto – razlike med spoloma ni. Morda moti le samokritičnost žensk. Pomembno pa je okolje, kultura, ki ustvarjalnost podpirata ali pa zavirata. Kulture, ki so bile prej bolj v domeni moških, so bile škodljive ženski ustvarjalnosti. Kulture, ki dajejo prednost enakosti spolov pa spodbujajo ustvarjalnost žensk.

Ob zaključku lahko rečem le to: Ni pomemben spol, pomembno je okolje, ki ponuja podporo in spodbuja ustvarjalnosti.

 

Pripravila: Alenja Dijak

Vir fotografija: Canva