Soki pristal v učbeniku

Marko Soršak Soki, ki bo v prvih septembrskih dneh z novimi glasbili obdaril že 52. slovensko osnovno šolo, se te dni na prav poseben način veseli prvega šolskega dne. Učenci 6. razredov bodo namreč v učbeniku za glasbeno umetnost od letošnjega leta na strani 49, ki vsebuje informacije o tolkalih, našli tudi fotografijo prodornega slovenskega bobnarja, katerega poslanstvo zadnjih let je omogočiti ansambelsko glasbeno ustvarjanje prav vsem slovenskim otrokom. Pobuda za Sokijevo pojavnost v učbeniku je prišla s strani učiteljice že obdarjene OŠ Sladki vrh in soavtorice učbenika, Jelke Veit, po besedah katere je Soki resnično postal vzor slovenskim osnovnošolcem. Soki, kateri bo v prihodnje še bolj dejaven na področju izobraževanja in literature, je vesel tudi dejstva, da je izbrana fotografija avtorja Mira Majcna prodorna in nedvomno kaže strast in veselje, ki ju ima priznani bobnar ob svoji najboljši službi - bobnanju.