Joga nam razkriva kdo smo in kam gremo

JOGA dandanes sodobnemu človeku omogoča ohranjanje klasičnih vrednot, mu pomaga pri sproščanju in ohranjanju ravnovesja v vse hitreje naraščajoči dirki za materialnimi dobrinami in odvisnostjo. Tako  ameriški kongres, kot Britanski parlament imata redne meditacije pod vodstvom najvidnejših učiteljev JOGE ( do nedavnega s pokojnim Sri Chinmoyem, Swamijem Mahashwaranando itd.). JOGA se poučuje, kot obvezen predmet, na skoraj vseh univerzah v ZDA, na mnogih institucijah v Evropi. Meditacije celih campusov v ZDA ali skupinske vaje JOGE niso nobena redkost več. Seveda se, v krščanski Evropi, zavedajo nevarnosti preveč liberalne in zlasti preveč permisivne filozofije, ki prepušča človeku, da sam ureja svoja vprašanja z Bogom. Celo tako daleč, da je prepričan o tem, da je BOG V NJEM SAMEM. To pa seveda jemlje avtoriteto institucijam, ki so stoletja in tisočletja zlorabljale vero ljudi v svoje namene.

V zadnjih letih se srečujemo z vse intenzivnejšimi kampanjami proti JOGI, predvsem v Evropi. Zlasti intenzivne so te kampanje v deželah z močno Katoliško cerkvijo. Istočasno pa opažamo ogromen razmah aktivnosti na področju JOGE v deželah, ki so, več, kot 50 let, bile prisiljene v ateizem. Mladi ljudje, ki se zavedajo duhovnosti, zavedajo potrebe po rasti ZAVESTI, se vse bolj zatekajo v okrilje te alternative, ki jim omogoča svobodo iskanja in bivanja.......

Ne bi bilo pa pošteno, če ne bi tu omenili tudi neetičnega obnašanja in poskusov posameznikov in nekaterih skupin, po institucionalizaciji tudi te filozofije. Posamezniki krepko izkoriščajo "žejo" današnjih ljudi po odkrivanju, OD KOD PRIHAJAM, ZAKAJ SEM TU, KAM GREM ?? Komercializacija posega tudi na to področje. Visoke cene za vadbo joge, uzakonjanje in omejevanje poučevanja na "pooblaščene" učitelje, ki morajo, preden dobijo "pooblastilo", vsaj vrsto let plačevati drage članarine v jogijskih skupnostih, se udeleževati dokaj dragih delavnic in seveda prispevati znatna sredstva za "razvoj" jogijske dejavnosti, seveda tudi tu skušajo, na podlagi starih receptov že obstoječih institucij, monopolizirati duha ljudi. Cela vrsta "gurujev", ki se pojavljajo tudi v našem okolju s pretvezo zbiranja sredstev za gradnjo AŠRAMOV v Indiji, šol, bolnišnic itd., kvarijo ugled te prijazne in nadvse, sodobnemu človeku, koristne znanosti, filozofije in aktivnosti.

"Sodobne različice, ki jih nudijo komercialni centri v obliki POWER JOGE, TAI BOO JOGE, JOGE ZA NOSEČNICE itd., samo potrjujejo iznajdljivost posameznikov, ki izkoriščajo to čudovito filozofijo za svoje nizkotne KOMERCIALNE namene. Na žalost", pravi učitelj integalne joge Igor T, Losang Tashi, ki uči Integralno jogo v Plesnem mestu (prijava na tečaj: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).

INTEGRALNA JOGA – ZGODOVINA, FILOZOFIJA, VEDE, PRAKSA

1. JOGA:  se ukvarja z usklajevanjem delovanja tega trojstva, t.j. telesa, uma in duha. Njen namen je, ustvariti v človeku takšno ravnovesje delovanja telesa, uma in duha, da človeku olajša ali celo sploh omogoči življenje in s tem omogoči DUŠI, da izpolni svoje poslanstvo inkarnacije - ZDRAVLJENJE KARMIČNIH DOLGOV.

Zaradi tega se JOGA ukvarja tako s telesom ( asane, mudre, bandhe, pranajama ), z umom ( meditacije, sproščanje ) in duhom ali dušo, ki ji s prejšnjima dvema dejavnostma omogoča čim tesnejši stik s fizičnim telesom in posledično vpliv na njeno karmo ( KARMA je zgodovina vseh inkarnacij ).

Potrebno se je seveda zavedati, da je bila celotna jogijska filozofija, zlasti pa njene tehnike, do nedavna velika skrivnost, zlasti za zahodnega človeka. Šele z odhodom Britancev iz Indije, se je filozofija začela širiti na Zahod, vendar zelo počasi in dozirano. Posamezni učitelji, ki so prišli na Zahod, so poučevali le tiste dele JOGE, za katere so smatrali, da jih lahko brez škode posredujejo ( omeniti je treba najbolj pomembne učitelje, kot so Sri Chinmoy, ki je pričel s širjenjem jogijske filozofije na Ameriškem kontinentu in Swamija Mahashwaranande, ki je zaslužen za razvoj sistema Joge v vsakdanjem življenju v Evropi in v Avstraliji, pa Yogi Badjana, Yoganando.... ). Tu je še celo število zahodnjakov, ki so skušali prenesti to filozofijo iz same Indije in njih vloga ter zasluge ne bi smele biti zanemarjene.

Zahodna civilizacija je sprejela osnovne ideje JOGE z odprtimi rokami. V obdobju, ki ga imenujemo postindustrializacijsko obdobje, obdobju po II. svetovni vojni, ko so se pred zahodnega človeka začeli postavljati ogromni izzivi, ko je bil na milost in nemilost izročen spremembi vrednot, nenehnemu naprezanju za materialnim itd., je JOGA prinesla velikansko sprostitev in moč ohranjanja klasičnih vrednot.

2. INTEGRALNA JOGA: izhaja iz Šri Aurobindovih raziskav in zaključkov in podobno, kot Jungova analitična psihologija išče integracijo med zavestnim delom našega bitja – našo zunanjo osebnostjo – in tistimi drugimi območji našega bitja, ki so za nas navadno zunajzavestna. Pa vendar integralna joga  razume našo zunanjo osebnost dosti širše in uporablja drugačne metode, pri katerih je treba zunanjo zavest in bitje odpreti ne samo subliminalnim razsežnostim našega bitja, temveč predvsem najglobjemu , najbolj notranjemu jedru našega bitja – našemu neumrljivemu dušnemu bitju – pa tudi vesoljni zavesti in višjim nadzavestnim območjem v vesoljni umski naravi, potem pa tudi nadumski naravi in transcendenci.  To je mogoče doseči samo s korenito preobrazbo vsega našega bitja in vse naše narave. V okviru sedanje človeške osebnosti, ki je organizirana okrog ega, so namreč mogoče samo zasilne, začasne prilagoditve in uskladitve heterogenih in med seboj konfliktnih prvin, iz katerih je narejena, ni pa mogoča nikakršna prava in trajna rešitev, nikakršna prava in trajna harmonizacija bitja....

INTEGRALNA JOGA nas torej ne samo sprošča, ne samo privede do sposobnosto popolne koncentracije in od tu v meditacijo, temveč nas popelje v duhovne višave, na katere se povzpnemo in odkrije se nam široka pokrajina polna raznih ravni in višin in tudi poti, speljanih po njenem svetu in razprostrta, kot zemljevid. Površen pogledn na Integralno jogo nam daje napačen vtis, da v njej srečujemo heterogeno množico razbovrstnih pogledov, misli in pojmoh, nabranih iz vseh vetrov različnih področij JOGE, kot da gre za nekakšen eklekticizem oz. sinkretizem.  Skrbno proučevanje in poglobljena vadba INTEGRALNE JOGE nam odkrije , sicer zelo zapleteno, toda harmonično in organsko zgradbo, široko vizijo stvari, v kateri vsa ta mnogoterost stvari, idej in pogledov, združenih v esenco ali destilat te fantastične indijske filozofske znanosti ali filozofskih znanosti, najde svoje organsko mesto ali ustrezno razlago.

Mar pomeni to, da bo s prihodom te nove zavesti/sile , ki jo uči INTEGRALNA JOGA, prišlo do pospešenega razvoja človeštva in da bo tudi razvoj neke nove nadumske vrste na Zemlji potem neizogiben?????

3. RELIGIJE: Nastanke religij v Indiji moramo razumeti v skladu z zgodovinskimi in arheološkimi spoznanji in odkritji. Šele danes, ko odkrivamo v dolini reke Ind cela mesta, ki so nekoč ( pred 10 in več tisoč leti ) imela 100 in več tisoč prebivalcev, pa vendar ne odkrijemo nobenega templja, cerkve, žrtvenika itd., se zavemo nenasilnosti originalnih religij oz. bolje filozofij v Indiji. Šele z vdori Arijskih plemen iz prostorov sedanje Zahodne Evrope se pojavijo nove  religije pod njihovim vplivom, ki jih ločimo predvsem po agresivnosti nad življenjem ( žrtvovanje, kot poseben obred, ki kaže na prvinskost in nerazumevanje poslanstva živega bitja ) in po številu Bogov in Polbogov. Vendar se, dokaj hitro, oblikujeta dve veji nove religije, ki se imenujeta HINDUIZEM in BUDIZEM. Obe dve religiji si delita nekdanje MESIJE ( kakšen izraz bi še lahko uporabil, da bi ga razumela povprečna zahodno usmerjena misel ), kot so Krišna, Shiva, Ramakrišna itd., ob tem, da BUDIZEM prepoznava v samem BUDI edinega pravega mesijo ( beri Hessejevo SIDDHARTO ).

 Tu je pomembno poudariti, da je jedro tako nekdanjih religij v Indiji, kot sedanjih dveh, NENASILJE = AHIMSA. Vse zapovedi teh religij ( ki jih je, kakšno naključje, vedno 10 in se vlečejo v enaki ali zelo podobni vsebini skozi judaizem, krščanstvo in islam ), temeljijo na tej osnovni zakonitosti. Nenasilje do človeka in vseh živih bitij, do lastnine, do lastnega telesa in uma itd. Seveda je vedno prisotna tudi zapoved, da veruj v Boga, kakor koli ga že neka od religij imenuje.

 Tudi sporočila, ki jih nosijo različni MESIJE v zgodovinsko povsem različnih obdobjih in v regionalno povsem različnih okoljih, so si, skoraj do potankosti, enaka ( Sv. pismo v krščanstvu, Koran v Islamu, Talmud v Judovstvu ). Seveda so objavljena sporočila potem prirejena na elitistični in klientilistični osnovi, ki ustreza instituciji, ki je prevzela dušebrižništvo v posameznem okolju in s tem zlorabila vero in verovanje ljudi v svoje namene ( kapital, moč, nadzor itd. ). Tu je treba seveda poudariti še, da je vsaka novejša religija postajala, prav zaradi tolmačenja omenjenih sporočil na elitističen način, manj strpna in agresivnejša - ergo se je oddaljevala od osnovne smeri AHIMSE.

Bolj populistično bi lahko to razlagal z vsebino Brownove DaVincijeve kode in s primerom vloge žensk v posamezni religiji ali bolje, odvzemanja pravic ženskam in nasploh razvoj patriarhalnega sistema.

4. ZGODOVINA: Viri, ki so nam dandanes dostopni, so nedvomno prvi zapisi, s katerimi razpolagamo in arheološka odkritja. Prvi pisani vir izhaja iz obdobja pred vsaj 3.000 leti, samo delo pa je bistveno starejše in za njegov nastanek ocenjujejo 4. - 6 tisočletje pred n.št., ko je nastala MAHABHARATA, epski zapis, ki daje osnove vsemu kasnejšemu religioznemu dogajanju na Vzhodu.

Na Zahodu je to nedvomno Talmud, ki izhaja iz KABALE in je osnova vseh zahodnih religij.

 MAHABHARATA, ki je napisana izključno v SANSKRTSKEM jeziku ( jezik, ki naj bi ga nekoč govorili vsi Zemljani ), z svojim sestavnim delom BHAGAVAT GITA, v katerem so zapisana vsa sporočila Boga Krišne, daje osnovo VEDANTSKI filozofiji, na kateri je zasnovana JOGA. Sicer pa so prvi zapisi o jogi nastali že  pred 5 ali 6.000 leti v oblik Patandžalijevih Upanišad in mnogao kasneje JOGA SUTER, ki postavljajo temelje tako sedmim kozmičnim zakonom, kot tudi Jamam in Njamam ( zapovedi ).

 5. VEDE ( vedantska filozofija ): Vede so zelo obširna zbirka besedil, eno najstarejših, ki predstavljajo enega od temeljev indijske filozofije in religij, ki so nastale na njenem ozemlju. So približno šestkrat obsežnejša od Svetega pisma. Imenujejo jih tudi »trojno znanje«, ker so spisi razvrščeni v tri zbirke :to so Rigveda (Veda verzov), ki obsega hvalnice, Samaveda (Veda spevov), ki obsega liturgične spise, in Jadžurveda (Veda urokov), v kateri so zbrani žrtveni izreki. Kasneje se jim je pridružila še Atharvaveda, zbirka mističnega svečenika ognja Atharvana, tako da Vede sestavljajo štirje deli.

 Celotna JOGA, torej celoten program skrbi za sožitje telesa, uma in duha, temelji na teh zapisih.