Predstavili so tri pomembne točke

V prostorih Društva NOVUS Velenje je potekala novinarska, na kateri so predstavili „Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS,“ ki poteka preko Ministrstva za javno upravo. Podrobnosti sta predstavili dr. SELMA FILIPANČIČ JENKO, predsednica in zastopnica Društva NOVUS in SNJEŽANA LEKIĆ, vodja regionalnega stičišča NOVUS. Projekt »Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS« je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. NOSILEC PROJEKTA IN PARTNERJI: Društvo za razvoj človeški virov in socialnih programov NOVUS in MCDD mladinski center Slovenske Konjice so.p. TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2016–30. 9. 2019. Skozi izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta Regionalno stičišče NOVUS želimo okrepiti prepoznavnost in vlogo regionalnega stičišča kot:

1. osrednje institucije za razvoj NVO sektorja v lokalnem/regionalnem okolju in zagotavljanje storitev za NVO s potencialom ter tudi ostalih,

2. predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev

3. koordinatorja čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb.