Žesnke v znanosti

Raziskovalke, ki so v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, se lahko na razpis »Za ženske v znanosti 2016« prijavijo le še do 30. oktobra 2015. Najbolj perspektivne raziskovalke po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov bodo prejele štipendijo v višini 5.000 evrov. Ena izmed štipendistk se bo lahko potegovala tudi za mednarodni program štipendiranja, International Rising Talents.

Partnerja nacionalnega programa »Za ženske v znanosti«, L'OREAL Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, sta 1. oktobra 2015 objavila že 10. razpis za štipendije »Za ženske v znanosti« na katerega se kandidatke lahko prijavijo še do vključno 30. oktobra 2015. Partnerja projekta izvajata nacionalni program z namenom spodbujanja ženske vloge na področju znanosti v Sloveniji, od prve predstavitve programa leta 2006, pa sta nagradila že 25 izjemnih raziskovalk. Dve izmed slovenskih prejemnic štipendije sta prejeli tudi mednarodno štipendijo programa »For Women in Science«.  

Letošnji razpis za štipendijo »Za ženske v znanosti 2016« se bo zaključil konec meseca, do takrat pa se lahko prijavijo vse kandidatke, ki so v zadnjem letu doktorskega študija s področja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, ki ga opravljajo v okviru slovenskih raziskovalnih institucij. Imeti morajo slovensko državljanstvo, prebivališče v Sloveniji in biti mlajše od 35 let. Nacionalni odbor bo ocenil vse prijave in do 1. februarja 2016 pisno obvestil prijavljene kandidatke. Izbrane štipendistke bodo nagrajene s štipendijo v višini 5.000 EUR, ki jo lahko porabijo v poljubne namene.

Kandidatke, ki ustrezajo pogojem se lahko prijavijo v elektronski obliki preko razpisa, ki je objavljen na spletnih straneh www.mizs.gov.si in www.unesco.si (neposredna povezava na razpis: http://bit.ly/1VRmrkX). Vloge za štipendijo z ustrezno dokumentacijo bosta vrednotila ocenjevalna skupina in nacionalni odbor, najbolje ocenjena štipendistka iz nacionalnega izbora pa se bo lahko prijavila za mednarodno štipendijo, ki se bo podeljevala v okviru mednarodnega programa International Rising Talents.

Partnerja programa »For Women in Science«, L'Oreal in Unesco, opozarjata na vlogo in pomen žensk že od leta 1998, v tem času pa sta podprla že več kot 200 žensk iz več kot 100 držav. Kljub temu, da se je položaj znanstvenic že izboljšal, pa njihov položaj še ni na ravni enakovredne zastopanosti obeh spolov na področju znanosti. Podatki Statističnega inštituta UNESCO kažejo, da se v Sloveniji vedno več žensk vpiše na univerzitetni študij, relativno malo pa se jih tudi odloči za kariero na področju raziskovanja. Raziskovalke delajo večinoma v akademskem sektorju (42 %) in javnem sektorju (48 %), moški pa prevladujejo v zasebnem (le 27 % žensk), ki ponuja večje možnosti za napredovanje in boljše plačilne pogoje. V Sloveniji in po svetu se ženske bolj osredotočajo na družbene vede, veliko manj pa jih dela na področju inženiringa in tehnologije. V Sloveniji je delež znanstvenic le 36 %, kar je pod evropskim povprečjem (40 %). 

Po podatkih She Figures, v zadnjem objavljenem poročilu Evropske komisije o položaju žensk iz marca 2013, je položaj znanstvenic podoben po vsem svetu. Njihovih karier ne ovira le t.i. stekleni strop, temveč tudi t.i. materinski zid, po podatkih raziskave Opinionway iz avgusta 2015, pa se ženske v znanosti na svojem kariernem področju soočajo tudi s številnimi predsodki, kot tudi v drugih okoljih.

Program »Za ženske v znanosti« tudi v Sloveniji opozarja na omenjene omejitve in dejavnike s katerimi se srečujejo mlade znanstvenice ter s programom štipendij spodbuja njihovo udejstvovanje na področju znanosti. Več o programu »Za ženske v znanosti« si lahko ogledate na Facebook strani Za ženske v znanosti in You Tube kanalu Za ženske v znanosti. Aktualne novice o ženskih znanstvenicah, ki delujejo na področju znanstvenega napredka in njihovih dosežkih si lahko preberete tudi na portalu L'Orealove fundacije DiscovHer.

 

Nacionalni program »Za ženske v znanosti« je v Sloveniji zaživel leta 2006 in odtlej so partnerji s štipendijami nagradili že 25 izjemnih znanstvenic:  geologinjo dr. Mirijam Vrabec, genetičarko dr. Luco Lovrečić, biofizičarko dr. Zrinko Abramović, atmosfersko kemičarko dr. Sašo Kovačič, farmacevtko dr. Natašo Obermajer, biotehnologinjo dr. Paulo Pongrac, biokemičarko dr. Tino Šmuc, biotehnologinjo dr. Nežo Finžgar, kemičarko dr. Niko Lendero Krajnc, biokemičarko dr. Petro Brožič, mikrobiologinjo dr. Ano Rotter, farmacevtko dr. Mojco Brunskole Švegelj, biologinjo dr. Biserko Bakrač, biokemičarko dr. Nino Erčulj, biologinjo dr. Majo Pociecha, fizičarko dr. Brigito Rožič, farmacevtko dr. Natašo Beranič, živilsko tehnologinjo Tino Jerman Klen, biologinjo Živo Pipan Tkalec, mikrobiologinjo Barbaro Hubad, biologinjo Evo Ogorevc, inženirko kemijske tehnologije Janjo Stergar, fizičarko Zalo Lenarčič, farmacevtko Mašo Sinreih in matematičarko Špelo Špenko.